Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 12, 803 - 811

Essay

Hoe het trauma het gewone leven binnendrong

J.E. Hovens, G.J. van der Ploeg

samenvatting Vrijwel elke stressvolle gebeurtenis wordt tegenwoordig gezien als een potentiële oorzaak van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). In dit artikel wordt het spoor terug gevolgd naar de oorsprong van dit begrip. In de negentiende eeuw vinden we na seksueel misbruik, treinongelukken en oorlogshandelingen een 'hysterisch' symptoomcomplex dat nauw verwant lijkt aan de PTSS. De klachten werden vooral geduid als een subjectieve psychologische verwerking van de sterk emotioneel gekleurde gebeurtenis. Vooral na de Eerste Wereldoorlog werd de 'shell shock' bij veel frontsoldaten waargenomen. De behandeling gericht op 'shell shock' bleek bij velen niet goed te werken. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd de term PTSS ingevoerd en inmiddels is gebleken dat het ziektebeeld ook nu vaak chronisch wordt. Met het binnenhalen van normale gebeurtenissen als bron van de PTSS lijkt noch de patiënt noch de wetenschap gediend te zijn.

trefwoorden geschiedenis, ptss, trauma