Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6, 393 - 397

Korte bijdrage

Het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (MINI) Een kort gestructureerd diagnostisch psychiatrisch interview voor DSM-IV- en ICD-10-stoornissen

I.M. van Vliet, E. de Beurs

Het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (mini en de uitgebreidere versie mini-Plus) is een gestructureerd diagnostisch interview dat op systematische wijze dsm-iv- en icd-10-diagnosen vaststelt. Het afnemen ervan neemt minder tijd in beslag dan bestaande diagnostische interviews, zoals het Structured Clinical Interview for dsm-iv Disorders (scid), het Composite International Diagnostic Interview (cidi) of de Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (scan). De goede psychometrische karakteristieken suggereren dat de mini(-Plus), in tegenstelling tot andere gestructureerde interviews, breed ingezet kan worden bij onderzoek, ook bij grote groepen. In de dagelijkse klinische praktijk is de mini(-Plus) door zijn korte afnameduur van 20-30 minuten eveneens zeer bruikbaar. In dit artikel worden de eerste empirische Nederlandse gegevens van en ervaringen met de mini-Plus bij een selecte poliklinische patiëntenpopulatie beschreven.

trefwoorden diagnose, interview, Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview, MINI, MINI-Plus