Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6, 383 - 389

Overzichtsartikel

De emotionele belasting van geheimen

A.A.J. Wismeijer, A.J.J.M. Vingerhoets

achtergrond Er zijn aanwijzingen dat emotioneel belastende geheimen mogelijk een rol spelen als etiologische factor bij het ontstaan van somatische klachten.
doel Een overzicht geven van de empirische evidentie en theorieën over de relatie tussen geheimen en somatische gezondheid en het bespreken van de implicaties voor de hulpverlening.
methode Samenvatting en kritische beschouwing van peer reviewed publicaties, gevonden in de databases van MedLine, ScienceDirect, Psycinfo en Web of Science tot juni 2006. Als zoektermen werden, in verschillende combinaties, gebruikt: 'secrecy', 'geheimhouding', 'selfconcealment', 'disclosure', 'inhibition' en 'health'.
resultaten Geheimen zijn gerelateerd aan een verhoogde kans op somatisch disfunctioneren, mogelijk vanwege het op gang brengen van pathofysiologische processen. De beschikbare theorieën bieden voldoende houvast om deze relatie verder te onderzoeken.
conclusie Geheimen lijken pathofysiologische processen op gang te kunnen brengen die somatische klachten kunnen veroorzaken. Voor de hulpverlening impliceert dit dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van een geheim dat wellicht deels de somatische klachten van de patiënt veroorzaakt.

trefwoorden geheimen, inhibitie, self-concealment