Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6

Redactioneel

C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Dwang bedwingen of dwingen tot zorg?, 357 - 359

Oorspronkelijk artikel

S. Kool, R. Schoevers, I.J. Duijsens, J. Peen, G. van Aalst, F. de Jonghe, J. Dekker

Behandeling van de depressieve stoornis en comorbide persoonlijkheidspathologie: gecombineerde therapie versus farmacotherapie, 361 - 372

Oorspronkelijk artikel

M.J. Garssen, J. Hoogenboezem, A.J.F.M. Kerkhof

Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit, 373 - 381

Overzichtsartikel

A.A.J. Wismeijer, A.J.J.M. Vingerhoets

De emotionele belasting van geheimen, 383 - 389

Commentaar

M. Leijssen

Geheimen: een waaier van betekenissen Commentaar op Wismeijer & Vingerhoets, 391 - 392

Korte bijdrage

I.M. van Vliet, E. de Beurs

Het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (MINI) Een kort gestructureerd diagnostisch psychiatrisch interview voor DSM-IV- en ICD-10-stoornissen, 393 - 397

Gevalsbeschrijving

B.R. Westra, J.B. Sanders, R.M. Kok

Het frontaal syndroom: een patiënt met een herkenbaar klinisch beeld maar zonder duidelijke etiologie, 399 - 403

Gevalsbeschrijving

H. Kajosch, N. Vanderbruggen, K. Keymolen, H. D'haenen † , E. De Baerdemaeker

Matige zwakzinnigheid en complexe psychiatrische symptomatologie die gepaard gaan met een submicroscopische subtelomerische deletie van een lange arm van chromosoom 3, 405 - 409

Referaat

K.D. Baas, H.G. Ruhé

Gedragsactivatie is effectief bij de behandeling van depressie, 411 - 411

Ingezonden brief

J.A. Jenner

Reactie op 'Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in de Nederlandse ggz-instellingen' en 'Matig beleid inzake suïcidepreventie', 413 - 415