Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 2, 95 - 103

Overzichtsartikel

Lamotrigine bij de behandeling van bipolaire stoornissen

M.L.M. van der Loos, P. Kölling, E.A.M. Knoppert-van der Klein, W.A. Nolen

achtergrond Lamotrigine wordt in toenemende mate voorgeschreven bij de behandeling van de bipolaire stoornis. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over dit onderwerp.
doel De bedoeling van dit literatuuronderzoek is om de huidige plaats van lamotrigine in de behandeling van de bipolaire stoornis te onderzoeken.
methode De literatuur werd gezocht via PubMed vanaf 1985 tot 2005 en via de literatuurlijsten in de gevonden artikelen. Tevens is gebruikgemaakt van een overzichtsartikel van Goldsmith e.a. (2003). Uiteindelijk werd gebruikgemaakt van 32 artikelen.
resultaten Ondanks relatief veel onderzoek zijn de bewijzen voor de effectiviteit van lamotrigine beperkt. Bij de acute manie is lamotrigine niet werkzaam gebleken. Bij de acute depressie was lamotrigine in slechts een van de drie onderzoeken effectief. Bij twee grote onderzoeken naar de onderhoudsbehandeling was lamotrigine effectief in het voorkomen van nieuwe depressieve episodes, maar deze onderzoeken hadden dermate grote methodologische beperkingen dat ook voor deze indicatie het bewijs nog beperkt is.
conclusie In de Richtlijn Bipolaire Stoornissen uit 2001 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt lamotrigine genoemd als optie bij een bipolaire depressie en bij 'rapid cycling'. Gezien de tot nu toe gepubliceerde resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken is er vooralsnog geen reden deze plaats te veranderen.

trefwoorden bipolaire stoornis, depressie, lamotrigine