Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 37 - 41

Korte bijdrage

Dosisreductie van klassieke antipsychotica: gunstig voor tardieve dyskinesie?

M. van Berkel, J.P.A.M. Bogers, P.F. Bouvy

samenvatting Behandeling van tardieve dyskinesie bestaat in eerste instantie uit dosisverlaging van het gebruikte antipsychoticum. In de praktijk rapporteert men dat dosisverlaging initieel verergering van tardieve dyskinesie veroorzaakt, wat op theoretische gronden valt te verklaren. Op grond van de beschikbare wetenschappelijke publicaties blijkt dat bij dosisreductie van klassieke antipsychotica geen verergering, eerder een verbetering van tardieve dyskinesie te verwachten is.

trefwoorden antipsychotica, dosisreductie, tardieve dyskinesie