Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 27 - 36

Overzichtsartikel

Een disbalans tussen kracht en sturing Een nieuw model voor de pathogenese van schizofrenie

J.J.M. van Hoof

achtergrond Het is een raadsel hoe genetische factoren en omgevingsfactoren schizofrenie veroorzaken. De pathogenese van deze aandoening is onbekend.
doel Het ontwikkelen van een pathogenetisch eenheidsmodel dat grotere verklaringskracht heeft dan de bestaande hypothesen betreffende deze ziekte.
methode Een selectieve raadpleging van de literatuur werd uitgevoerd met behulp van Medline (vanaf 1966) met als zoektermen 'schizophrenia', 'basal ganglia', 'striatum' en 'cerebellum'. Ook werd gebruikgemaakt van handboeken over schizofrenie, evolutionaire psychiatrie en neuroanatomie.
resultaten Tijdens de fylo- en ontogenese van het brein worden twee, primair motorische, controlemechanismen toegepast op het intentionele niveau van functioneren: één voor het initiëren en doseren (krachtsmechanisme) en één voor het sturen (sturingsmechanisme) van intenties. Door de herhaalde toepassing van deze twee mechanismen manifesteert een disbalans ten nadele van het krachtsmechanisme zich uiteindelijk als schizofrenie. De klinische en epidemiologische gegevens en het beloop van deze aandoening worden met het model inzichtelijk.
conclusie Dit model geeft een betere verklaring voor de thans beschikbare klinische en epidemiologische gegevens dan de bestaande alternatieven. Het model is verenigbaar met de meest gangbare theorieën over deze aandoening en plaatst de ontstaanswijze binnen een evolutionair perspectief.

trefwoorden basale ganglia, cerebellum, evolutie, pathogenese, schizofrenie