Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 11, 881 - 888

Essay

De ongebroken macht van de psychiatrie door de ogen van Michel Foucault

H.F. Kraan

samenvatting Hoe machtig is de hedendaagse psychiater? Foucault, die zich als historisch filosoof met de machtspatronen in de samenleving bezighield, zou antwoorden: 'heel machtig'. Wellicht heeft de soevereine macht in vergelijking met een eeuw daarvoor wat ingeboet door een taakverdeling met een toenemend aantal andere disciplines in de ggz en een managerslaag, die een vergrote bureaucratie en een financieel-economische invloed belichamen. De procedurele macht, waarmee de psychiater patiënten hun vrijheid kan laten ontnemen, hen arbeidsongeschikt of verminderd toerekeningsvatbaar voor een ernstig misdrijf kan verklaren, is echter ongebroken. Deze macht wordt nog onderstreept door de toegenomen invloed van de psychologie in de samenleving. De macht van het psychiatrisch weten heeft zich verlegd van een het 'archaïsche' naar het 'demonstratieve' waarheidsdiscours van de 'evidence-based medicine' die de macht en zeggingskracht van de psychiater verder benadrukt. Dit betekent misschien ook dat het negentiende-eeuwse verschijnsel hysterie nog onverminderd in allerlei moderne gedaanten in de psychiatrische praktijk blijft opduiken.

 

trefwoorden evidence-based medicine, Foucault, macht, waarheidsdiscours