Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10

Redactioneel

B. van Houdenhove

Psychosomatiek in de DSM-V, 759 - 761

Oorspronkelijk artikel

Y. Serdobbel, G. Pieters, S. Joos

De obsessieve compulsieve stoornis en het internet. Een evaluatie van Nederlandstalige websites aan de hand van kwaliteitsindicatoren, 763 - 773

Commentaar

A.M. van Hemert

Meten van kwaliteit.Commentaar op Serdobbel e.a., 775 - 776

Overzichtsartikel

J.J.L. Derksen

Kortdurende psychodynamische psychotherapie, 777 - 786

Essay

A. Liegéois, A. Haekens, M. Eneman

Uitwisselen van informatie bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Een ethisch advies, 787 - 795

Korte bijdrage

G. Degraeve, C. van Heeringen, K. Audenaert

Informatie over elektroconvulsietherapie op het internet, 797 - 802

Gevalsbeschrijving

N. D'Hulster, C. van Heeringen

Cybersuïcide. De rol van het internet bij suïcidaal gedrag, 803 - 807

Gevalsbeschrijving

W.M.A. Verhoeven, W.B. Gunning, J.H.A.M. Tuerlings, J.I.M. Egger, S. Tuinier †

Psychosen en epilepsie, 809 - 814

Referaat

A. Gerbers, A.F.G Leentjens

Neuropathologie bij niet-demente ouderen, 815 - 815

Ingezonden brief

C.M.M. Vleugels, J.J.T. Eisenga

De profielschets plaatst de psychiater wél in de werkelijkheid Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater. Juridisch en organisatorisch buiten de werkelijkheid?, 817 - 818