Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 9, 733 - 737

Korte bijdrage

Complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG) en psychiatrie. Meningen van patiënten en psychiaters

H.J.R. Hoenders, M.T. Appelo, C.F.A. Milders

samenvatting Wereldwijd bestaat er toenemende interesse in complementaire en alternatieve geneeswijzen (cag). Sommigen bepleiten integratie in de reguliere geneeskunde, anderen zijn fel tegen. Om de mening van patiënten en psychiaters over cag te inventariseren en inzicht te krijgen in het feitelijke gebruik van cag zijn schriftelijke enquêtes gehouden. Daaruit blijkt dat patiënten veel cag gebruiken, meestal naar tevredenheid, en dat zij doorgaans voor integratie zijn. Psychiaters onderschatten het gebruik van cag en zijn terughoudend over integratie; van alternatieve geneeswijzen meer dan van complementaire. Zowel patiënten als psychiaters geven aan meer informatie over cag te willen. Actief informeren naar cag-gebruik lijkt wenselijk.

trefwoorden alternatieve geneeswijzen, complementaire geneeswijzen, enquê;te, integratie