Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7, 533 - 543

State-of-the-art-artikel

Suïcidaliteit - een stoornis die specialismen overstijgt

J. Neeleman, M.H. de Groot

achtergrond Suïcidaliteit wordt beschouwd als facultatief symptoom van sommige psychiatrische stoornissen.
doel Aannemelijk maken dat suïcidaliteit als stoornis op zichzelf kan staan en niet altijd slechts onderdeel of comorbiditeit is van andere psychiatrische of somatische aandoeningen.
methode Literatuuronderzoek van recente literatuur van gezaghebbende onderzoekers op het terrein van de epidemiologie van suïcidaal gedrag.
resultaten Suïcidaliteit is een stoornis die met geen enkele andere psychiatrische of lichamelijke aandoening een een-op-eenrelatie onderhoudt.
conclusie Suïcidaliteit heeft specifieke kenmerken, zoals gevoeligheid voor interindividuele transmissie. Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.

 

trefwoorden comorbiditeit, preventie, suïcidaliteit, vatbaarheid voor ziekte