Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6, 461 - 466

Overzichtsartikel

… met psychotische kenmerken? Een onderzoek naar het waanachtige karakter van overtuigingen buiten het psychosencluster

R. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael, L.M.E. Knook

achtergrond Bij bepaalde stoornissen is de grens tussen gedachten, obsessies, overwaardige ideeën en wanen niet altijd duidelijk.
doel Onderzoeken of overtuigingen zoals bij anorexia nervosa, obsessieve compulsieve stoornis (ocs), body dysmorphic disorder (bdd) en hypochondrie, die met een (ogenschijnlijk) gestoorde realiteitstoetsing gepaard kunnen gaan, afgegrensd kunnen worden van de waan.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, met als trefwoorden 'delusions' met achtereenvolgens 'hypochodriasis', 'anorexia nervosa', 'body image', 'obsessive compulsive disorder' en 'body dysmorphic disorder'. Ook werd in het Tijdschrift voor Psychiatrie gezocht en werden referenties uit de gevonden artikelen gebruikt.
resultaten Een aantal stoornissen is waarschijnlijk op een spectrum van niet-psychotisch naar psychotisch in te delen, waardoor bijvoorbeeld ocs, hypochondrie, bdd en in mindere mate anorexia nervosa getypeerd kunnen worden als 'met goed inzicht', 'met gering inzicht' en 'met psychotische kenmerken'.
conclusie Het naast elkaar kunnen classificeren van ocs, hypochondrie of bdd én de waanstoornis lijkt een artefact. De bevindingen pleiten voor een dimensionale classificatie van psychotische symptomen.

trefwoorden anorexia nervosa, hypochondrie, obsessieve compulsieve stoornis, stoornis in de lichaamsbeleving, waan