Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 399 - 404

Gevalsbeschrijving

Een variant van het maligne neurolepticasyndroom door cocaïne

M.H. Smidt, E.C.A. Collumbien

In dit artikel wordt een patiënt met schizofrenie besproken met een klinisch beeld van coma, hyperthermie en rigiditeit. Er werd in eerste instantie gedacht aan het maligne neurolepticasyndroom. Bij nader onderzoek bleek er ook sprake te zijn van recent cocaïnegebruik. Van cocaïne is bekend dat het dezelfde klinische verschijnselen kan veroorzaken als de verschijnselen die optreden bij het maligne neurolepticasyndroom, waarbij men spreekt van een variant. Na behandeling van deze patiënt op de intensive-care-afdeling met dantroleen en bromocriptine trad binnen vier dagen volledig herstel op.

trefwoorden cocaïne, maligne neurolepticasyndroom, variant