Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 395 - 398

Gevalsbeschrijving

Bewind en curatele ter preventie van verloedering van psychiatrische patiënten

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Als gevolg van financiële problemen dreigen de drie hier beschreven psychiatrische patiënten maatschappelijk ten onder te gaan. Door gebrek aan inzicht en probleemoplossend vermogen zijn ze niet in staat hun levensomstandigheden te verbeteren. Bewind en curatele maken het mogelijk beslissingen te nemen en teloorgang te voorkomen. Ze vormen een aanvulling op andere vormen van dwang die bij de behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en sociaal maatschappelijke problemen toegepast kunnen worden.

trefwoorden bewind, curatele, maatschappelijke teloorgang