Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 303 - 312

Essay

ADHD, een 'modeverschijnsel' dat maar niet uit de mode raakt

E.H. Nieweg

achtergrond Dit essay behandelt literatuuronderzoek naar de opvattingen in de oudere Nederlandse kinderpsychiatrie over dat wat nu adhd (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) wordt genoemd. method Omdat deze literatuur niet is opgenomen in elektronische databases, moest vooral worden afgegaan op literatuurverwijzingen, waarvan systematisch en aselectief gebruikgemaakt is.
resultaten adhd is niet, zoals vaak gedacht wordt, een louter Angelsaksisch fenomeen dat in Nederland pas met het mbd-concept (minimal brain damage) werd ingevoerd, maar heeft in ons land (en omliggende landen) een respectabele voorgeschiedenis. De voorlopers van adhd werden beschouwd als een veelvoorkomend verschijnsel. Door de jaren heen zijn deze concepten vaak controversieel geweest. Bij het ontstaan werd aan biologische factoren een belangrijke rol toegekend. conclusie Het is dus onjuist adhd uitsluitend te beschouwen als een modeverschijnsel dat voortkomt uit het tijdperk van de computer en de werkende moeder. Ook blijkt - evenals uit eerder literatuuronderzoek - de hedendaagse veronderstelling niet houdbaar dat de pre-dsm-iii- (kinder)psychiatrie het ontstaan van psychiatrische stoornissen geheel aan omgevingsinvloeden toeschreef (parent blaming). De geschiedenis van adhd laat daarmee zien dat de vroegere psychiatrie evenwichtiger en veelzijdiger was dan vaak wordt gedacht.

trefwoorden aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, aanleg en milieu, geschiedenis, kinder- en jeugdpsychiatrie