Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4

Redactioneel

J. Vandenberghe

Filosofie en evidencebased medicine, 267 - 269

Oorspronkelijk artikel

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek, P.G. Mulder, J.A. Bruijn, P. Moleman

De vergelijking van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis, 271 - 282

Overzichtsartikel

P. Ventevogel, J.T.V.M. de Jong

De effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, 283 - 293

Overzichtsartikel

W.F. Scholte

Door clozapine geïnduceerde agranulocytose: genetische en immunologische verklaringen, 295 - 302

Essay

E.H. Nieweg

ADHD, een 'modeverschijnsel' dat maar niet uit de mode raakt, 303 - 312

Korte bijdrage

D.J.L.G. Schutter

Is er een grote rol voor de kleine hersenen in de psychiatrie?, 313 - 317

Gevalsbeschrijving

K.M. Koorengevel, F.R.J. Verhey

Het syndroom van Bálint: 'ziende blind', 319 - 323

Gevalsbeschrijving

L. Peeters, P. Igodt

Acute psychiatrische symptomatologie bij Wegener-granulomatosis, 325 - 329

Gevalsbeschrijving

K. Lauwers, M. De Hert, L. de Rijdt, J. Peuskens

Glucosestoornissen bij een 14-jarige patiënt die behandeld werd met een tweede-generatieantipsychoticum1, 331 - 335

Referaat

D. Timmer, L. de Haan

Muziektherapie bij schizofrenie en andere chronische psychiatrische stoornissen, 337 - 337

Referaat

A. Neven

Escitalopram niet effectiever dan citalopram bij matige en ernstige depressie, 337 - 338

Ingezonden brief

J. Hartman, D. Warndorff

Reactie op 'Schizofrenie en migratie', 339 - 341

Ingezonden brief

D. Bos

Reactie op ' 'Evidence-based medicine' in de Nederlandstalige psychiatrische, psychologische en psychotherapeutische vakliteratuur: opvallend aanwezig?' Opvallend afwezig, 341 - 343

Ingezonden brief

J. Rübsaam

Reactie op 'Over het belang van publiek-private samenwerking', 343 - 344