Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3

Redactioneel

F.R.J. Verhey

Oud en nieuw, 171 - 173

Oorspronkelijk artikel

G. Neirinck, M. Eneman, P. De Cort

Somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten in Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen, 175 - 183

Overzichtsartikel

M.R. Weeda, B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen na langdurig cannabisgebruik, 185 - 193

Overzichtsartikel

N.M. Batelaan, R. de Graaf, A.J.L.M. van Balkom, W.A.M. Vollebergh, A.T.F. Beekman

De epidemiologie van paniek, 195 - 205

Essay

T. Giesbrecht, M. Merckelbach

Dissociatieve symptomen en slaap, 207 - 215

Korte bijdrage

E. Dorrepaal, K. Thomaes, P.J. Draijer

Stabilisatiecursus als antwoord op complexe posttraumatische stressstoornis , 217 - 222

Korte bijdrage

V. Jans, F. Bouckaert, V. Wils, J. Peuskens

Recente bevindingen betreffende behandelmogelijkheden voor laat ontstane depressie met vasculaire hersenletsels , 223 - 227

Gevalsbeschrijving

A.M. Wessels - van Middendorp, L. Timmerman

Galactorroe en het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers, 229 - 234

Gevalsbeschrijving

A.N. van Dalfsen, F. Van Den Eede, B. Van Den Bossche, B.G.C. Sabbe

Benzodiazepinen bij de behandeling van katatonie, 235 - 239

Referaat

C.W. Slotema, E.M.C. Willemsen

Het beloop van as-i-comorbiditeit bij de borderline persoonlijkheidsstoornis, 241 - 241

Referaat

N. Dekker, L. de Haan

Klinische respons op antipsychotica al binnen 24 uur, 242 - 242

Referaat

P.F.J. Schulte, L. de Haan

Effectiviteit van antipsychotica bij patiënten met chronische schizofrenie, 242 - 243

Ingezonden brief

A.H.A.C. van Bakel

Reactie op 'Wat wij van Jip en Janneke kunnen leren. Over reïficatie (verdinglijking) in de psychiatrie' en 'Terug naar Griesinger?', 245 - 248

Ingezonden brief

J.M.M. Dormaar

Reactie op 'Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling', 249 - 250

Ingezonden brief

L. de Bruin, H.J. van Vliet

Een fout in de Nederlandse uitgave van de beknopte handleiding DSM-IV bleek ook in de herziene uitgave (DSM-IV-TR) niet te zijn opgemerkt, 250 - 250