Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 11, 779 - 786

Korte bijdrage

Emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse 4- tot 18-jarigen in Nederland1

G.W.J.M. Stevens, T.V.M. Pels, W.A.M. Vollebergh, L. Bengi-Arslan, F.C. Verhulst, A.A.M. Crijnen

achtergrond Gezien de stress die vaak gepaard gaat met migratie, is de verwachting dat allochtone kinderen relatief veel probleemgedrag vertonen. In internationale onderzoeken naar de prevalentie van probleemgedrag bij allochtone en autochtone jeugdigen werden echter geen eenduidige resultaten gevonden. Uit Nederlands onderzoek bleek daarentegen dat allochtone scholieren doorgaans meer emotionele problemen en gedragsproblemen rapporteren dan autochtone scholieren.
doel Inzicht verkrijgen in het niveau van emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jeugdigen van 4-18 jaar op basis van rapportage door de ouders, de leerkrachten en de jeugdigen zelf.
methode De onderzoeksgroep bestaat uit 819 Marokkaanse, 833 Turkse en 2227 Nederlandse jeugdigen van 4-18 jaar. Er is gebruikgemaakt van de Child Behavior Checklist, de Teacher's Report Form en de Youth Self-Report.
resultaten Marokkaanse ouders rapporteren evenveel emotionele problemen en gedragsproblemen bij hun kinderen als Nederlandse ouders, terwijl Turkse ouders vooral meer emotionele problematiek rapporteren. Marokkaanse jongeren rapporteren minder gedragsproblemen dan Turkse en Nederlandse jongeren. Turkse jongeren rapporteren meer emotionele problemen dan Nederlandse en Marokkaanse jongeren. Volgens leerkrachten laten Marokkaanse jeugdigen aanzienlijk meer gedragsproblemen zien dan Turkse en Nederlandse jeugdigen.
conclusie Het niveau van probleemgedrag bij kinderen van Marokkaanse en Turkse migranten is nogal verschillend. Het hoge niveau van emotionele problemen is opvallend bij Turkse kinderen; verder valt de discrepantie op in gerapporteerd probleemgedrag door Marokkaanse jongeren, hun ouders en de leerkrachten.

 

 

trefwoorden Child Behavior Checklist, emoties, gedrag, immigranten, Marokko, Turkije