Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10, 707 - 711

Gevalsbeschrijving

Stoornis van Asperger of persoonlijkheidsstoornis uit het A-cluster: differentiële diagnostiek bij een volwassen patiënt

M.B. de Koning, A.J. Fouwels

Een 42-jarige man werd gedwongen opgenomen in verband met zelfverwaarlozing, sociaal isolement en zich herhalende handelingen. De diagnose late-onset schizofrenie werd gesteld. Daarnaast bestond het vermoeden van een comorbide, preëxistente stoornis: een cluster-A-persoonlijkheidsstoornis of de stoornis van Asperger. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat bij volwassenen de overlap tussen de stoornis van Asperger en de schizoïde persoonlijkheidsstoornis dermate groot is, dat er wellicht slechts sprake is van een dimensionaal onderscheid.

 

 

trefwoorden Asperger, schizoïde persoonlijkheidsstoornis, schizotypische persoonlijkheidsstoornis