Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 8, 511 - 518

Oorspronkelijk artikel

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

achtergrond   De inschatting van de kans op gewelddadige recidive in de rapportage pro Justitia van jeugdigen dient verbeterd te worden.
doel   Vaststellen welke items van een instrument voor klinische risicotaxatie bij jeugdigen (Structured Assessment of Violence Risk in Youth; savry) wel en niet voorkomen in de rapportage pro Justitia van jeugdigen en welke daarvan samenhangen met het klinisch oordeel van de rapporteurs over de kans op gewelddadige recidive.
methode   Onderzoek van 100 pro-Justitia-dossiers van jeugdige verdachten van een geweldsdelict naar het voorkomen van 30 savry-items: 10 historische, 6 contextuele en 8 individuele items en 6 beschermende items. Met behulp van logistische regressieanalyse werd de correlatie vastgesteld tussen deze factoren en het klinisch oordeel over geweldsrecidive.
resultaten   De meeste savry-items komen voor in (bijna) alle dossiers op 5 historische factoren en het contextuele item 'afwijzing door leeftijdgenoten' na, die in 25-62% van de dossiers niet vermeld werden. Individuele items hangen het sterkst samen met het klinisch oordeel over gewelddadige recidive (met name 'negatieve opvattingen' en 'psychopathische trekken'). Historische items lijken bij het klinisch oordeel over geweldsrecidive een veel kleinere rol te spelen.
conclusie   Het gebruik van de savry-items als 'checklist' in de rapportage pro Justitia biedt goede mogelijkheden voor verder onderzoek naar een betere oordeelsvorming over geweldsrecidive bij jeugdigen.

trefwoorden jeugdigen, geweld, pro-Justitia-onderzoek, risicotaxatie