Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 2, 63 - 73

Oorspronkelijk artikel

Pijncursus: een eerste stap van somatische fixatie naar onderkennen van psychische problematiek?

C.E. Flik, W.A. van der Kloot, H. Koers

achtergrond Chronische pijn wordt in de klinische praktijk beschouwd als moeilijk behandelbare problematiek.

doel Bepalen of een pijncursus bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit van leven van patiënten met chronische pijn en aan afname van medische consumptie

methode Alle patiënten die van februari 1998 tot oktober 2002 waren verwezen voor deelname aan de 'cursus pijnbeheersing' op een psychiatrische polikliniek werden betrokken in het onderzoek. Zij kregen vooraf, direct na deelname en een half jaar na deelname een vragenlijst met daarin onder meer opgenomen de McGill Pain Questionnaire, de Multidimensional Pain Inventory, en de Symptom Checklist-90. De voor- en nametingen werden vergeleken en de cursusgroep werd vergeleken met een controlegroep van patiënten die op de wachtlijst stonden.

resultaten  Er bleek een afname in pijnintensiteit en gebruik van morfineachtige medicijnen na deelname aan de cursus. Psychische klachten en het gebruik van antidepressiva namen toe. Dit wijst op een verschuiving van somatische klachten naar onderkenning van psychische problematiek. Vergelijking van cursus- met de controlegroep leverde een minder helder beeld op.

conclusie De pijncursus lijkt voor patiënten met chronische pijn een eerste stap van de fixatie op lichamelijke sensaties naar het onderkennen en benoemen van emotionele problematiek.

 

trefwoorden chronische pijn, cursus pijnbeheersing, medische consumptie, pijnafname