Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 885 - 885

Ingezonden brief

Reactie op 'Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten' en 'Leren van een suïcide'

M.A.W. Rinne-Albers