Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 681 - 686

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij stemmingsstoornissen

W.A. Nolen, P.M.A.J. Dingemans

samenvatting Voor screening op stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis) en voor de meting van de ernst ervan zijn diverse instrumenten beschikbaar. Tijdens de behandeling van unipolaire depressies wordt aanbevolen met enige regelmaat een ernstschaal toe te passen met een brede dekking van depressiesymptomen. Hiervoor kan men de Inventory of Depressive Symptoms (IDS) gebruiken, maar andere instrumenten, zoals de Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD), de Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) of de Beck Depression Inventory II (BDI-II) komen ook in aanmerking. Bij patiënten met een bipolaire stoornis wordt aanbevolen het beloop prospectief te volgen met de Life Chart Method (LMC).

 

trefwoorden diagnostisch interview, ernst, meetinstrument, screening, stemmingsstoornissen