Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 6, 379 - 387

Essay

Over een gedoemde liefde.

S. de Maat, F. de Jonghe

samenvatting Maurice en Sarah, de twee hoofdpersonen in 'The End of the Affair' (Het einde van het spel) van Graham Greene, zijn, wanneer zij elkaar leren kennen, allebei sedert vele jaren promiscue en ongelukkig. Zij ontwikkelen een jaren durende, tumultueuze liefdesrelatie, waarin hemelse en helse momenten elkaar afwisselen. Het is een gedoemde liefde. In dit essay dragen wij hiervoor een psychologische verklaring aan. Hiertoe interpreteren wij het verhaal van Sarah en Maurice vanuit een psychoanalytisch perspectief. We belichten de realistische aspecten, de overdrachtsaspecten en de primaire aspecten van hun relatie. Daarbij brengen we hun onvermogen tot liefhebben niet zozeer in verband met verboden oedipale wensen als wel met hun gebrekkige zelfgevoel en hun onveilige gehechtheid.

 

 

trefwoorden gehechtheid, haat, jaloezie, liefde, zelfgevoel