Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 2, 87 - 96

Overzichtsartikel

Stigma bij schizofrenie

K.C.E.E.R. Catthoor, M. De Hert, J. Peuskens

achtergrond  Naast hinder door symptomen en beperkingen is stigma een van de meest bepalende elementen in de beleving van patiënten met schizofrenie en in die van hun familie.
doel  Literatuuronderzoek naar welke factoren stigma veroorzaken, in de hand werken en de invloed ervan versterken bij patiënten met schizofrenie en hun familieleden, en naar mogelijkheden om het te bestrijden.
methode  Literatuuronderzoek met behulp van PsychINFO en Medline (vanaf 1990 tot maart 2001) met als zoektermen schizophrenia, psychosis en stigma.
resultaten en conclusies  Stigma speelt een zeer belemmerende rol in het leven van patiënten met psychotische stoornissen. Deze bevinding is consistent in de meeste onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat stigma het gevoel van eigenwaarde van zowel patiënten als familieleden in sterke mate negatief beïnvloedt. De oorzaken van stigma zijn vaag omschreven en weinig wetenschappelijk onderbouwd. Ook over het bestrijden ervan is nauwelijks iets bekend. De mogelijkheden om stigma te verminderen zijn ofwel slecht bestudeerd, ofwel moeilijk uitvoerbaar. Sociale reïntegratie, betere behandelingsstrategieën en educatie van het publiek lijken essentieel te zijn. Nader onderzoek bij patiënten, familieleden en de bevolking is aangewezen om het fenomeen beter te begrijpen.

 

trefwoorden schizofrenie, stigma