Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 3

Oorspronkelijk artikel

Vroege diagnostiek van dementie: het AMSTEL-project

C. Jonker, J. Lindeboom

Vroege herkenning van dementie is belangrijk voor psychosociale en - als daarvoor middelen ter beschikking komen - farmacologische interventie. Er is veel onderzoek gedaan naar klinische criteria voor vroege herkenning van dementie en naar de bruikbaarheid van korte cognitieve tests. In ons land houdt het AMSTEL-project zich sinds enkele jaren met dit thema bezig. Dit artikel wil een beknopt overzicht geven van de literatuur op dit gebied en wat uitvoeriger ingaan op de bijdrage van het AMSTEL-project. Aan de hand van onderzoeksresultaten komen achtereenvolgens aan de orde: de betekenis van geheugenproblemen voor vroege herkenning, de effectiefste screeningstest, factoren die de testscore beïnvloeden, correctiemogelijkheden voor premorbide intelligentie, en test/hertest-betrouwbaarheid. Ook de betekenis van een recente biologische marker voor de ziekte van Alzheimer wordt besproken. Aan het slot wordt uiteengezet waarom het onwaarschijnlijk is dat er ooit specifieke tests voor de vroege diagnostiek van dementie zullen worden ontwikkeld.