Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 3

Oorspronkelijk artikel

Psychosociale behandeling bij dementie

J. Dröes

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van psychosociale behandeling die bij demente patiënten worden toegepast, te weten: psychotherapie, psychomotorische therapie, gedragsmodificatie, remotivatie- en resocialisatietherapie, reminiscentietherapie, realiteitsorintatietraining, activiteitengroepen, Validation, en normalisering van leefpatroon en woonomgeving. Uit dit overzicht wordt duidelijk dat er de afgelopen twintig jaar in toenemende mate aandacht is ontstaan voor de belevingswereld van de demente oudere. Terwijl in de jaren zeventig nog de nadruk lag op gedragstherapeutische interventies, komen we de laatste jaren steeds meer behandelingsvormen tegen die uitgaan van psychodynamische en interactionele theorieën. Er ontstaat meer begrip voor het vaak bizarre gedrag van demente ouderen. Dit opent nieuwe perspectieven voor de hulpverlening aan deze patiëntengroep.