Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 5

Oorspronkelijk artikel

De voorspelling van non-respons op farmacotherapie bij paniekstoornis; een overzicht van korte-termijnvoorspellers

B.R. Slaap, J.A. den Boer, H.G.M. Westenberg

Bij de medicamenteuze behandeling van paniekstoornis kan een aantal factoren de behandeling danig bemoeilijken. Deze factoren, deels van psychologische en deels van biologische aard, zijn in principe meetbaar voordat de behandeling begint en kunnen de kans op een effectieve behandeling beïnvloeden. Kennis van deze storende factoren is dan ook noodzakelijk om de kans zo groot mogelijk te doen zijn dat de behandeling gekozen wordt met de meeste kans van slagen. In deel I van dit overzicht zal een aantal studies worden besproken waarin voorspellers van non-respons op de korte termijn onderzocht zijn. In deel II komt een aantal studies met voorspellers op de lange termijn aan bod.