Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 10

Oorspronkelijk artikel

Non-monoaminerge systemen bij schizofrenie

B.N.M. van Berckel, J.M. van Ree, R. Kahn

Vooral monoaminerge systemen, met name dopaminerge systemen, hebben in het onderzoek naar de ontstaanswijze en behandeling van schizofrenie veel aandacht gekregen. Er is daarentegen slechts weinig bekend omtrent het aandeel van diverse niet-monoaminerge systemen hierin. Het belang van enkele van deze systemen, met name excitatoire aminozuren, cholecystokinine, s -receptoren en g -type endorfinen, in de pathofysiologie van schizofrenie wordt besproken. De meeste studies die verricht zijn met cholecystokinine preparaten en g -type endorfinen hebben over het algemeen (nog) niet geleid tot klinische toepassingen. Het belang van sigmareceptoren en excitatoire aminozuren in de pathologie van schizofrenie is veel minder onderzocht en meer studies naar hun rol in de pathologie van schizofrenie lijken gerechtvaardigd.