Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 10

Oorspronkelijk artikel

Beeldvorming van fysiologische processen bij schizofrenie: PET en SPECT

J.W. Louwerens

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming van fysiologische processen bij schizofrenie door middel van emissie tomografische technieken. De techniek en de mogelijkheden van deze vormen van "neuroimaging" wordt beknopt besproken. Met behulp van "single photon emission computed tomography" (SPECT) en "positron emission tomography" (PET) zijn t.a.v. de pathogenese van schizofrenie twee concepten in het bijzonder onderzocht, nl. of de prefrontale cerebrale cortex hypoaktief is ten opzichte van andere hersengebieden en of schizofrenie gekenmerkt wordt door een overschot aan cerebrale dopamine receptoren. Wat betreft de "hypofrontaliteit" blijkt, dat met name onder specifieke cognitieve taakbelasting de prefrontale cortex bij patiënten met schizofrenie minder goed geactiveerd lijkt te kunnen worden dan bij gezonde mensen. Dit verschil kan in rust niet consistent aangetoond worden. De dichtheid van de dopamine receptoren bij patiënten zonder medicatie staat nog steeds ter discussie hoewel er weinig evidentie voor abnormale receptor dichtheden is. Veel onderzoek is verricht naar de mate waarin verschillende antipsychotica aan dopamine- (D- en D-) en serotonine- (5HT-)receptoren binden. Dit onderzoek heeft een geheel nieuw licht op het werkingsmechanisme van deze farmaca en de dopamine-hypothese geworpen.