Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 10

Oorspronkelijk artikel

In-vivo morfologisch hersenonderzoek bij patinten met schizofrenie

W.F.C. Baar, H.E. Hulshoff, R. Kahn

In-vivo morfologisch hersenonderzoek bij patiënten met schizofrenie met computer tomografie- en magnetische resonantie imaging-technieken heeft informatie opgeleverd waaruit blijkt dat schizofrenie waarschijnlijk in de eerste plaats een hersenaandoening is. De meest consistente bevindingen zijn vergrote ventrikels en verkleinde volumes van de mediale- en laterale temporaalkwab. Volumevermindering van de temporale cortex lijkt gerelateerd te zijn aan de ernst van positieve symptomen zoals wanen en hallucinaties. Afwijkingen in de hersenanatomie treden waarschijnlijk reeds op in een vroeg stadium van schizofrenie en zijn dientengevolge mogelijk onafhankelijk van de chroniciteit van de ziekte en van het gebruik van neuroleptica. In dit artikel worden de bevindingen van het in-vivo morfologisch hersenonderzoek gerelateerd aan klinische variabelen zoals symptomatologie, ziekteverloop en behandelingsrespons.