Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 4, 281 - 285

Gevalsbeschrijving

Een patiënte met een manische episode na gebruik van een afslankmiddel

P. Naarding, R.J. Verkes

samenvatting Een 37-jarige patiënte presenteerde zich met een manische episode, nadat ze bewust fors was afgevallen. Omdat patiënte bekend was met een depressieve stoornis, waarvoor zij amitriptyline gebruikte, werd in eerste instantie gedacht aan een bipolaire stoornis. Zij werd opgenomen en ingesteld op lithiumcarbonaat. Pas geruime tijd na ontslag werd terloops bekend dat zij in de periode voor opname een efedrine bevattend vermageringsmiddel had gebruikt. In de literatuur zijn verschillende gevalsbeschrijvingen teruggevonden van door efedrine geïnduceerde manieën. Over een mogelijke interactie van efedrine met amitriptyline werden echter geen beschrijvingen gevonden.

trefwoorden bipolaire stoornis, efedrine, manie, zelfmedicatie