Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 8

Oorspronkelijk artikel

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

G. Ouwersloot, W. van den Brink, R.F.W. Diekstra, C.A.L. Hoogduin

Zes in Nederland beschikbare meetinstrumenten voor de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen worden vergelijkenderwijs beschreven: de PDQ-R, MCMI (-II), VKP, IPDE, SIDP-R en SCID-II. Er wordt ingegaan op hun meetpretentie (ICD-10, DSM-III, DSM-III-R of Millon), meetmethode (zelfbeoordelingsvragenlijst of interview), betrouwbaarheid, validiteit en hun specifieke eigenschappen. Gegevens uit de internationale literatuur hierover worden aangevuld met Nederlandse onderzoeksbevindingen. Aan deze inventarisatie kunnen argumenten worden ontleend om in een bepaalde onderzoekssituatie voor het gebruik van het ene of juist het andere instrument te kiezen.