Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 4

Oorspronkelijk artikel

Opnamevervangende dagbehandeling op open psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen

N.W. Poelijoe, A.H. Schene, B. van Wijngaarden, B.P.R. Gersons

Onderzocht werd in hoeverre de resultaten van een gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek binnen de Psychiatrische Universiteitskliniek Utrecht naar de mogelijkheden van opnamevervangende dagbehandeling van toepassing zijn op de Nederlandse PAAZ'en. Daartoe werden 160 representatieve PAAZ-patiënten op 4 Nederlandse PAAZ'en kort na opname onderzocht. Ondanks enkele verschillen in patiëntkenmerken en een kortere behandelduur bleek net als in het PUK-onderzoek 33% van alle opgenomen PAAZ-patiënten geschikt voor dagbehandeling binnen een week na opname en kan met deze behandeling hetzelfde effect als met 24-uursbehandeling verwacht worden. De landelijke verhouding tussen het aantal PAAZ- stoelen en bedden, die in 1989 nog 1:4 was, kan op grond van de resultaten van het PUK-onderzoek veranderen in 1:1. De PAAZ-psychiaters beoordeelden 13% van de patiënten als geschikt voor opnamevervangende dagbehandeling. Op grond hiervan zou de genoemde verhouding 1:2 kunnen zijn. Enkele suggesties worden gedaan om het praktijkpercentage van 13% in de buurt te brengen van de 33% die in een onderzoekssituatie mogelijk bleek.