Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 4

Oorspronkelijk artikel

De relatie tussen roken en schizofrenie

H.L.I. Nijman, H.L.G.J. Merckelbach, D.P. Ravelli

Uit diverse studies blijkt dat schizofrene patiënten meer roken dan normale proefpersonen maar ook meer dan niet-schizofrene psychiatrische patiënten. Er is wel gesuggereerd dat het excessieve rookgedrag van de schizofrene patiënt verband zou houden met stress, hospitalisatie en de uitzichtloosheid en de monotonie van zijn bestaan. Wellicht is er meer aan de hand. Nicotine stimuleert het dopaminerge systeem en dat systeem is ook aangedaan bij schizofrenie. Dit artikel geeft een overzicht van onderzoeksgegevens die erop wijzen dat de relatie tussen schizofrenie en roken van biologische aard zou kunnen zijn.