Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 1

Oorspronkelijk artikel

G. Hellinga

Over de culturele gebondenheid van As II van DSM-III-R

Oorspronkelijk artikel

T.F. van Wel

Focus Chronisch psychiatrische patiënten en rehabilitatie

Oorspronkelijk artikel

J.T.V.M. de Jong

Veelkleurigheid binnen de AGGZ: doelstellingen en kwaliteitstoetsing van interculturalisatie

Oorspronkelijk artikel

A.H. Schene, B. van Wijngaarden

Consequenties van psychotische stoornissen voor familieleden; de aard en ernst nader onderzocht

Oorspronkelijk artikel

D. Harari, G. Glas

Chronische moeheid, testcase voor de geneeskunde