Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 3, 193 - 198

Korte bijdrage

Psychiater: een veelzijdig beroep of een tussenstop naar subspecialisatie?

R.J.A. ten Doesschate

samenvatting In de discussie over subspecialisatie worden het beroep psychiater en de verschillende functies waarin de psychiater werkzaam kan zijn dikwijls verward. Een logische indeling van subspecialisatie in de psychiatrie is niet eenvoudig. De consequenties van subspecialisatie voor de psychiatrie, de psychiater, de patiënt en de (geestelijke) gezondheidszorg zijn niet op voorhand positief. Een brede basisopleiding met daarna functiegerichte opleidingen heeft de voorkeur boven subspecialisatie. Door permanente bij- en nascholing kan de bevoegdheid en bekwaamheid voor zowel het specialisme in de breedte als voor de specifieke functies op peil gehouden en verhoogd worden.

trefwoorden opleiding psychiatrie, subspecialisatie