Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 7

Oorspronkelijk artikel

Lithium bij patiënten met een schizofrenie

S. Leutscher, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

In deze literatuurstudie onderzoeken de auteurs het nut van behandeling met lithium bij patiënten met een schizofrenie. Analyse van de twaalf gecontroleerde en veertien ongecontroleerde en gevalsonderzoeken laat onder andere zien dat lithium in alle onderzoeken superieur was aan placebo en met name van nut lijkt als additivum in geval van een onvoldoende effect van neuroleptica. Daarnaast lijkt lithiumtoevoeging de mogelijkheid te bieden de neurolepticumdosering te verlagen en is er misschien ook een indicatie voor lithium als monotherapie in geval van therapieresistentie voor neuroleptica. Ten slotte bleek lithium, ook in combinatie met neuroleptica, een relatief veilig medicament bij de doelgroep. Praktische en theoretische implicaties van de bevindingen worden bediscussieerd.