Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 1

Oorspronkelijk artikel

Richtlijnontwikkeling in de psychiatrie

A.J.A. Kaasenbrood, P.A.H. van Lieshout

Medische richtlijnontwikkeling is een erkend fenomeen geworden. Nu organisaties in verschillende landen de richtlijnontwikkeling onderzoeken, blijken er veel methodologische bezwaren aan te kleven. Bovendien past slechts een kleine minderheid van de artsen, voor wie de richtlijn bedoeld is, deze ook werkelijk toe. Richtlijnontwikkeling binnen de Nederlandse psychiatrie kan dankbaar gebruik maken van deze onderzoeksbevindingen, maar zal een oplossing moeten vinden voor de specifieke problemen waar de psychiatrie als wetenschap en als beroepspraktijk mee te maken heeft. Het is dan ook realistisch ervan uit te gaan dat het nog wel enige tijd zal duren voordat er een ideale ontwikkelingsmethodiek bestaat die aan alle huidige bezwaren tegemoet komt.