Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 1

Oorspronkelijk artikel

De geschiedenis van de opleiding tot psychiater in Nederland

M.S. Vos, H. van Berkestijn

Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de opleiding tot psychiater in Nederland. Opmerkelijk is dat actuele thema's als toetsing, wetenschappelijk onderzoek en psychiaterbehoefte al in de jaren dertig aan de orde waren.

Grootste verandering is geweest de opkomst van de sociale psychiatrie en de afname van het medisch gehalte van de opleiding, en de splitsing, begin jaren zeventig, van het specialisme in neurologie en psychiatrie. De opleidingseisen zijn sinds 1933 flink uitgebreid en geformaliseerd.