Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 9

Oorspronkelijk artikel

Meting van rouw na een zwangerschapsverlies

M.C.J. Cuisinier, C.P.H.M. de Graauw, J.C. Kuijpers, C.A.L. Hoogduin, A. van Minnen

Tot voor kort ontbrak een bruikbaar meetinstrument om rouw na een zwangerschapsverlies te meten. De onlangs in de VS ontwikkelde Perinatal Grief Scale (PGS) is betrouwbaar gebleken en pretendeert zowel een indicatie te geven voor normale als voor pathologische rouw. In dit artikel worden de resultaten besproken van een Nederlands onderzoek naar de korte vorm (33 items) van de PGS.