Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 9

Oorspronkelijk artikel

Over spoelen en overspoeld raken

H.N. Sno, R.A. Schoevers, E.H.H. Wiltink, D. Molenaar

In dit artikel wordt nader ingegaan op twee van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij dialysepatiënten: depressieve stemmings- en psycho-organische stoornissen. Hierbij wordt ingegaan op de complexe differentiaaldiagnostistiek, zoals het onderscheid tussen depressie en uremie. Voorts wordt verslag gedaan van de psychiatrische bevindingen bij 44 dialysepatiënten, die in de periode van 1986-1990 opgenomen waren in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.

De auteurs concluderen dat de psychotherapeutische behandeling met name steunende en structurerende interventies betreft. De psychiater kan trachten communicatieproblemen in het team te voorkomen en de aandacht vestigen op de emotionele aspecten. Aangezien vrijwel alle psychofarmaca, met uitzondering van lithium, niet dialyseerbaar zijn, betekent dosisaanpassing in deze gevallen altijd dosisverlaging. Lithium kan worden voorgeschreven in eenmalige doseringen na iedere dialysesessie.