Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 8

Oorspronkelijk artikel

Lewy lichaampjes, de frontaalkwab, of de ziekte van Alzheimer?

W.A. van Gool, H.C. Weinstein

De ziekte van Alzheimer (ZvA) wordt meestal gediagnostiseerd door het uitsluiten van andere oorzaken voor dementie. De diagnostische criteria voor de ZvA van DSM-III-R en van McKhann e.a. (1984) zijn op deze benadering gebaseerd. Recent zijn twee aandoeningen beschreven: diffuse Lewy lichaampjes ziekte (DLLZ) en frontaalkwab dementie (FKD), die soms zoveel overeenkomst met de ZvA vertonen dat wordt voldaan aan de diagnostische criteria voor deze aandoening.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de literatuur over het klinisch beeld en neuropathologisch substraat van DLLZ en FKD. De implicaties voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek van deze twee `echte' differentieel diagnostische mogelijkheden bij de ZvA worden besproken. Ten slotte wordt een leidraad gegeven voor de differentiatie tussen de ZvA, DLLZ en FKD.