Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 6

Oorspronkelijk artikel

ICD-10 en de classificatie van psychische stoornissen

T.A. van Yperen, G.L.G. Couturier, H.M.J.A. Gerritzen

In 1993 zal de tiende revisie van de International Classification of Diseases (ICD-10) ingevoerd worden. In dit artikel wordt een beknopte introductie geboden van hoofdstuk V (`Mental and Behavioural Disorders') van de ICD-10. Daarnaast gaan we na in hoeverre de ICD-10 bijdraagt aan het bereiken van doelen die men met classificatie nastreeft.