Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 2

Oorspronkelijk artikel

Pleidooi voor een ruimer indicatiegebied van elektroconvulsietherapie

W.H.L. Schornagel, V.C.C.A. Assmann

De emotionele lading van de publieke opinie heeft naar onze mening een te grote invloed op de huidige indicatiestelling van ECT. In Nederland wordt ECT beperkt tot levensbedreigende toestanden en therapieresistente depressies. Wij willen bepleiten dat ECT ook tot de eerste-keusbehandelingen moe behoren bij de ernstige vormen van depressies, met name bij mensen boven de 65 jaar.