Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 2

Oorspronkelijk artikel

`Informed consent' bij elektroconvulsietherapie

A.M. Koster

Bij de `informed consent'-procedure (IC) wordt ervan uitgegaan dat de ondertekenaar de bijbehorende informatie heeft waargenomen en begrepen. Vervolgens moet de ondertekenaar in staat zijn tot een weloverwogen beslissing. Met name gelet op de toekomstige Wet op de Behandelingsovereenkomst is optimale toepassing van de IC-procedure van belang. Op basis van empirisch onderzoek onder 98 ECT-patiënten, hun familieleden en behandelaars worden bij enkele aspecten van de IC-procedure bij ECT kritische kanttekeningen geplaatst. De mogelijkheden tot informatietieverwerking worden overschat: 34 patiënten blijken niet zelf tot ondertekening in staat, hoewel met 91 patiënten het behandelplan is doorgenomen. Vooral bij familieleden van psychotisch-depressieve patiënten blijkt het voor te komen dat de familie het IC tekent, terwijl deze zich niet bij de informatieverstrekking betrokken voelt. Adequate afstemming van informatie over de te nemen beslissingen op de mogelijkheden van de betrokken patiënten (en/of hun familie) is noodzakelijk.