Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 3

Oorspronkelijk artikel

Vijf jaar ervaring met groepstherapie bij manisch-depressieve patiënten onder lithiumprofylaxe

N. van Loenen Martinet-Westerling, H.R. van Tuijl, W.J. Bruning

Voor ex-klinische patiënten met een manisch-depressieve psychose onder lithiumprofylaxe vormt het langere tijd deelnemen aan een wekelijkse psychotherapiegroep met homogene samenstelling een belangrijke bijdrage bij het in een vroeg stadium leren herkennen en aangeven van symptomen van depressieve, respectievelijk manische aard.

Daarnaast leidt deze deelname tot een bewuste acceptatie van de ziekte en de bijbehorende medicatie en ten slotte tot herwaardering van de existentiële positie. Er zijn aanwijzingen dat deze factoren leiden tot een duidelijke afname in recidieven die tot opname leiden.