Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 6

Oorspronkelijk artikel

Het syndroom van Meige als gevolg van neurolepticagebruik

J. Arends, R.J.P. Rijnders, C.A.L. Hoogduin

Bewegingsstoornissen komen waarschijnlijk veel vaker voor in de algemene psychiatrische praktijk dan wordt aangenomen. Aan de hand van drie casus onderzoeken de auteurs de literatuur betreffende het primaire en secundaire syndroom van Meige (het blepharospasme-oromandibulair dystonie syndroom).

Eerdere rapportages over het secundaire syndroom van Meige (vermoedelijk een variant van de tardieve dystonie) worden besproken. De auteurs geven een overzicht van de differentiaal diagnose van de acute dystonie, het primaire syndroom van Meige, het secundaire syndroom van Meige en de tardieve dyskinesie.