Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 2

Oorspronkelijk artikel

Sociodrama, werkwijze en psychiatrische toepassingsmogelijkheden

J. Meillo, G. Nabarro

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de voornaamste kenmerken van de werkwijze bij sociodrama, een vorm van groepstherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van actieve technieken. Vervolgens worden de theoretische achtergrond van sociodrama alsmede de belangrijkste psychiatrische toepassingsmogelijkheden van sociodrama beschreven. Tot slot wordt ingegaan op verschilpunten tussen sociodrama enerzijds en groepspsychotherapie en andere vormen van groepsgericht werken anderzijds.