Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 8

Oorspronkelijk artikel

Afstand en nabijheid

J. Pols

Een beschouwing over de relatie tussen beroepsattitude van de psychiater en diens persoonlijke geaardheid.

Uitgaande van zes onderscheidingen in persoonlijke stijl wordt geconcludeerd dat de dimensie causaal en zinanalytisch benaderen de aanvulling behoeft van de dimensie afstand-nabijheid in de psychiater-patiëntrelatie. Op de consequenties voor de opleiding wordt kort ingegaan.